12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2011

//12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2011

Κρήτη, Ελούντα, 2011

Στο Συνέδριο αυτό έγινε παρουσίαση του Σιάτσου στο πλαίσιο των Ελεύθερων Ανακοινώσεων αλλά και σε Κλινικό Φροντιστήριο.

Στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου δημοσιεύτηκε η παρακάτω περίληψη της Ελεύθερης Ανακοίνωσης:

ΤΟ ΣΙΑΤΣΟΥ, ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΠΟΝΟ 

Μ. Γρυλλάκη, Μ. Λαζανά, Α. Βαζιργιαντζίκη 

Κέντρο Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής, Α’ Αναισθησιολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Το Σιάτσου είναι μια αγωγή υγείας που βασίζει τη θεωρία του στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, όπου κάθε ενόχληση, σύμπτωμα ή ασθένεια δείχνουν μια ανισορροπία στη ζωτική ενέργεια του ατόμου. Με το Σιάτσου ενεργοποιείται το εγγενές σε κάθε οργανισμό θεραπευτικό δυναμικό με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής κατάστασης του ανθρώπου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της επίδρασης του Σιάτσου ως συμπληρωματικού θεραπευτικού εργαλείου σε ασθενείς με χρόνιο καλοήθη πόνο, που προσήλθαν στο Κέντρο Πόνου του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, από το Μάρτιο 2008 έως τον Ιούνιο 2011.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά 68 ασθενείς, 16 άνδρες και 52 γυναίκες, ηλικίας 31-85 ετών, που έπασχαν από χρόνιο καλοήθη πόνο ποικίλης αιτιολογίας (μυοσκελετικά, αυτοάνοσα νoσήματα, παθήσεις του Κ.Ν.Σ. κ.λ.π.), καθώς και άλλες συνοδές παθήσεις (αλλεργίες, άγχος, ευερέθιστο έντερο, διαταραχές ύπνου, κ.λ.π.). Όλοι είχαν υποβληθεί και σε άλλες θεραπευτικές αγωγές (φαρμακευτική, παρεμβατικές τεχνικές, βελονισμό, ψυχολογική υποστήριξη) πριν την έναρξη ή και παράλληλα με την παροχή Σιάτσου, εκτός από έναν που εμφάνιζε αλλεργία στα ενδεικνυόμενα φάρμακα. Η αγωγή εφαρμοζόταν σε εβδομαδιαίες συνεδρίες, στην περιοχή του πόνου αλλά και σε κατάλληλα σημεία σε όλο το σώμα, για να αντιμετωπιστεί συνολικά όλο το φάσμα της ενεργειακής ανισορροπίας που θεωρείται υπόβαθρο και του πόνου αλλά και των άλλων σωματικών ή ψυχολογικών συμπτωμάτων.

ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ: 1. το ποσοστό βελτίωσης της έντασης, της συχνότητας και της διάρκειας του πόνου , 2. το αν υπήρχε η όχι βελτίωση της ποιότητας της ζωής (βάσει του αν εμφάνιζαν η όχι : ελάττωση του άγχους και των συμπτωμάτων των συνοδών παθήσεων καθώς και αύξηση της λειτουργικότητας και της διάθεσης τους) και 3. το ποσοστό ικανοποίησης από τη μέθοδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύνολο 797 συνεδριών, κάθε ασθενής δέχτηκε κατά μέσο όρο 12 συνεδρίες Σιάτσου. Κατά το τέλος των συνεδριών: το 55% των ασθενών παρουσίασαν βελτίωση του πόνου 30-90%, το 35% παρουσίασαν βελτίωση 5-20%, ενώ το 10% εμφάνισαν μόνο προσωρινή βελτίωση για κάποιες ώρες ή μέρες μετά από τις συνεδρίες. Το 60% των ασθενών είχαν βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε όλες της συνιστώσες της που προαναφέρθηκαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στη συγκεκριμένη ομάδα η αγωγή Σιάτσου συνεισέφερε ικανοποιητικά στην ανακούφιση του χρόνιου καλοήθους πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Ιδιαίτερα εκτιμήθηκε από τους ασθενείς η αίσθηση υποστήριξης όταν σχεδόν όλα τα άλλα εργαλεία βελτίωσης στην περίπτωση τους είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Τέλος κατά την εκτίμηση του προσωπικού, το Σιάτσου βελτίωσε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του κέντρου πόνου.

2017-09-16T17:42:13+00:00