Διεθνές Συμπόσιο του WORLD INSTITUTE OF PAIN (WIP) | 2013

//Διεθνές Συμπόσιο του WORLD INSTITUTE OF PAIN (WIP) | 2013

Κώς 2013

“ALGOS” 

Η παρουσίαση του Σιάτσου έγινε στο πλαίσιο των e-Posters και η περίληψη δημοσιεύτηκε στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΑΤΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΠΟΝΟ

Λαζανά Μ., Tchagoshvili K., Στρογγυλούδης Κ., Πολυχρόνη-Giannino Π., Κόκκορη Μ., Κωνσταντινίδου Ε.

Κέντρο Πόνου και Παρηγορητικής Φροντίδας – Αρεταίειο Νοσοκομείο – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Το Σιάτσου, μιά από τις Εναλλακτικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες, εφαρμόζεται σε εξωτερικούς ασθενείς με χρόνιο πόνο στο Κέντρο Πόνου του Αρεταίειου Πανεπιστημειακού Νοσοκομείου από το 2008, με καλά αποτελέσματα. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να ερευνηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σιάτσου σε ασθενείς στους οποίους δεν δόθηκε φαρμακευτική αγωγή.

ΜέθοδοςΜελετήσαμε αναδρομικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σιάτσου σε 22 ασθενείς (ηλικίας 22-76 ετών, 2 άνδρες και 20 γυναίκες), οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Κέντρο Πόνου του Αρεταίειου Νοσοκομείου για διάφορα καλοήθη επώδυνα σύνδρομα. Όλοι οι ασθενείς είτε δεν πήραν την ενδεικνυόμενη φαρμακευτική αγωγή είτε την διέκοψαν λόγω ενδεχόμενης εγκυμοσύνης, πτωχού θεραπευτικού αποτέλεσματος ή έντονων ανεπιθύμητων παρενεργειών της αγωγής, όμως οι περισσότεροι περιστασιακά έκαναν χρήση παυσίπονων ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όταν ο πόνος ήταν ανυπόφορος.

Όλοι οι ασθενείς είχαν παράλληλα άλλες ενοχλήσεις ή παθήσεις όπως: διαταραχές του ύπνου, διαταραχές της διάθεσης ή κατάθλιψη, άσθμα, ορμονολογικά ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Μελετήσαμε τα διαγράμματα της έντασης του πόνου των ασθενών και καταγράψαμε: 1. την ένταση του πόνου (κάνοντας χρήση της Visual Analogue Scale – VAS κλίμακας 0-10) πριν την πρώτη συνεδρία Σιάτσου και στο τέλος της σειράς των συνεδριών, 2. τον συνολικό αριθμό των συνεδριών Σιάτσου, 3. πόσοι ασθενείς ανέφεραν τουλάχιστον 50% μείωση του πόνου ή καθόλου πόνο στο τέλος της σειράς των συνεδριών και 4. το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και των άλλων ενοχλήσεων.

Αποτελέσματα: Κατά μέσον όρο η ένταση του πόνου, στην κλίμακα VAS, πριν από την πρώτη συνεδρία ήταν 5,8±1,7 και στο τέλος της σειράς συνεδριών ήταν 3,4±2,6. Ο συνολικός αριθμός συνεδριών ανά ασθενή ήταν 10-53 συνεδρίες. 5 ασθενείς ανέφεραν καθόλου πόνο και 12 ασθενείς είχαν μείωση του πόνου κατά 50% στο τέλος της σειράς συνεδριών. 90% των ασθενών ανέφεραν βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου και 65% ανέφεραν βελτίωση των άλλων ενοχλήσεων ή παθήσεων που είχαν.

ΣυμπέρασμαΤο Σιάτσου φαίνεται πως είναι μια από τις Εναλλακτικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες με θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο ποικίλης αιτιολογίας που δεν μπορούν να πάρουν φαρμακευτική αγωγή. Εκτός του πόνου, έχει θετική επίδραση και σε πολλές παράλληλες ενοχλήσεις ή παθήσεις.

Η παρουσία του Σιάτσου στο Κέντρο Πόνου του Αρεταίειου Νοσκομείου, στα Πανελλήνια Συνέδρια για τον χρόνιο πόνο και στο Διεθνές Συμπόσιο «Άλγος» δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη των Αναπλ. Καθηγητριών Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Α. Βαδαλούκα (διευθύντριας του Κέντρου Πόνου), Ε. Αργύρα και Ι. Σιαφάκα.

2021-05-25T14:42:38+00:00