Βιβλιογραφία

/Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία 2021-03-15T10:03:06+00:00

Ενδεικτική βιβλιογραφία στα ελληνικά:

 

Γκαρθία, Ε.& Μιρραλλίες, Φ. (2017). Ικιγκάι. Μετάφραση: Αγαθή Δημητρούκα. Εκδόσεις: Πατάκη

Κάπρα, Φρ.(2013).  Το ταό και η φυσική. Μετάφραση: Μάριος Βερέττας. Εκδόσεις Βερέττας.

Λάο Τσε. (2007). Ταο Τε Τσινγκ. Μετάφραση, απόδοση: Μαίρη Μεταξά-Παξινού, Δημήτρης Χουλιαράκης. Εκδόσεις: Μελάνι.

Σαρλέ,  Μ. (1990). ΣΙΑΤΣΟΥ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Εκδόσεις: Πύρινος Κόσμος.

Lipton H.B.,Ph.d.(2013). Η Βιολογία της Πεποίθησης. Απελευθερώνοντας τη δύναμη της συνείδησης, της ύλης και των θαυμάτων. Εκδόσεις: ΜΠΟΛΕΡΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Lundberg, P. (2004). Το βιβλίο του Σιάτσου. Ζωτικότητα και υγεία μέσα από την τέχνη της αφής. Εκδόσεις: Ψύχαλος.

Ohashi, W. (2012).  Διαβάζοντας το σώμα. Το βιβλίο του Ohashi για τη διάγνωση στην Ανατολή. Μετάφραση: Θέτις Χατζή. Εκδόσεις: Αιώρα.

Ohashi, W. (2012). Σιάτσου: Θεωρία και πράξη: Ένας πλήρης οδηγός για την τέχνη της δακτυλοπίεσης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο δάσκαλο: Μάθετε τη θεραπευτική τέχνη του σιάτσου για υγεία και ευεξία. Εκδόσεις: Αιώρα.

Taylor Bolte Jill (2013). Το εγκεφαλικό της φώτισης μου. Η εμπειρία μιας νευροανατόμου από τον άλλο κόσμο. Εκδόσεις: Κέδρος.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία στα αγγλικά:

 

Allan, V. (2007). Ocean of Streams: Zen Shiatsu – Meridians, Tsubos and Theoretical Impressions. UK: Omki  

Beresford-Cooke, C. (2011). Shiatsu Theory and Practice, 3e. Churchill Livingstone, Elsevier.

Birch, J.B. & Matsumoto, K. (1988). Hara Diagnosis: Reflections on the Sea. USA: Paradigm Publications.

Bouratinos, Il. &  Jarmey, C.& (2008).  A Practical Guide to Acu-points.  Lotus Publishing, North Atlantic Books.

Capra, F. (1999). The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism: 25th Anniversary Edition. USA: Shambhala Publications, Inc.

Dekker, den Peter, (2010). The dynamics of standing still: Zhan Zhuang CHi Kung, the ancient art of recharging batteries. The Netherlands: Back2Base Publishing BV Haarlem. Επιμέλεια μετάφρασης στα αγγλικά Nick Pole.  

Grainger T. (2020). Working with Death and Loss in Shiatsu Practice

Hammer, L. (2005). Dragon Rises, Red Bird Flies: Psychology & Chinese Medicine. USA:Eastland Press. Προλογίζει  o Ted Kaptchuk.

Jarmey , C. & Mojay, G. (1999). Shiatsu: The Complete Guide. London: Thorsons

Jarmey, C. (2008). The Concise Book of Muscles, 2e. Lotus Publishing, North Atlantic Books.

Kaatz, D. (2009). Characters of Wisdom – Taoist Tales of the Acupuncture Points. The Petit Bergerie Press.

Kaptchuk,J.Ted , (2000). Chinese Medicine: The Web That Has No Weaver. Rider. Προλογίζει ο Andrew Weil.

Kishi, A. & Whieldon, Al.(2011). Sei-Ki: Life in Resonance – The Secret Art of Shiatsu. Singing Dragon.

Kockrick, M. &  Rappenecker, W. (2009). Atlas of Shiatsu: The Meridians of Zen Shiatsu.   Churchill Livingstone, Elsevier. Προλογίζει η Carola Beresford-Cooke.

Leggett,D.(2008). Helping Ourselves. A Guide to Traditional Chinese Food Energetics. Meridian Press.

Leggett,D. (1999). Recipes for Self-healing. Meridian Press.

Lipton H.B.,Ph.D. (2012). The Biology of Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter, & Miracles. 16th, edition. Hay House

Lundberg, P. (2014). The NEW Book of Shiatsu. Gaia Books Ltd

Mandl, M. (2017). I Yin You Yang. Interpreting Relationships the Chinese Way. How the Five Elements can help you understand, improve and master your relationships. Bacopa Verlag

McAlister C., Halpin J., Nevelius J. (2021). Touching the Invisible. Exploring the Way of Shiatsu.

Maciocia, G. (2005). The Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text, 2e Churchill Livingstone, Elsevier.

Masunaga, Sh.& Ohashi, W. (1977). Zen Shiatsu: How to Harmonize Yin and Yang for Better Health. Tokyo and New York: Japan Publications, Inc.

Masunaga, Sh. (1987). Meridian Exercises: The Oriental Way to Health and Vitality. Tokyo and New York: Japan Publications, Inc. Μετάφραση στα αγγλικά ο Stephen Brown.

Masunaga, Sh. Zen Shiatsu Ketsu [Meridians Poster]

Mayor, D.& Micozzi, S.M. (2011). Energy Medicine East and West: a natural history of Qi. Churchill Livingstone, Elsevier. Προλογίζει ο L. J.Oschman.

Namikoshi,T. (2001). The Complete Book of Shiatsu Therapy. Japan Publications, Inc, Tokyo.

Ohashi, W. (1991). Reading the Body: Ohashi’s Book of Oriental Diagnosis. Arkana Books.

Oschman, L. J. (2000). Energy Medicine: The Scientific Basis. Churchill Livingstone, Elsevier.

Pole, N. (2017). Words that Touch. How to Ask Questions Your Body Can Answer – 12 Essential ‘Clean Questions’ for Mind/Body Therapists. Singing Dragon.

Taylor Bolte Jill, Ph.D.(2008). My Stroke of Insight. Viking.

Unschuld, P. U. (2009 First Edition). What Is Medicine? Western and Eastern Approaches to Healing. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California.

Vandenabeele P. (2020).  AMPUKU Abdominal Acupressure: THE CLASSICS AT THE HEART OF JAPANESE BODYWORK 

Yates, S. (2010). Pregnancy and Childbirth: A holistic approach to massage and bodywork. Churchill Livingstone, Elsevier.

Zohar, D. (1990). The Quantum Self. USA: First Quill Edition