Κατηγορίες Μελών

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες μελών: τα Απλά, τα Δόκιμα, τα Πιστοποιημένα και τα Επίτιμα μέλη.
Tα μέλη ενημερώνονται πρώτα για όλες τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ε.ΣΙ. κι επιπλέον απολαμβάνουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τους κατά καιρούς εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΛ.Ε.ΣΙ.

Απλό μέλος μπορεί να γίνει όποιος ενδιαφέρεται για το Σιάτσου και τους στόχους της ΕΛ.Ε.ΣΙ.

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει όποιος σπουδάζει Σιάτσου.

Πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου γίνονται:

α) Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεώς τους.

β) Οι ασκούντες το Σιάτσου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση όπως αυτή ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.

γ) Τα πιστοποιημένα μέλη ομότιμου Σωματείου αναγνωρισμένου στο εξωτερικό, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή των Μελών.

δ) Όσοι βεβαιωμένα ασκούν το Σιάτσου για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μέχρι την ημερομηνία αίτησης εγγραφής τους και πληρούν τις καθορισμένες από το σωματείο προϋποθέσεις (δίπλωμα, πρόταση από δυο (2) πιστοποιημένα μέλη και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό)

ε) Όσοι σπουδάζουν Σιάτσου σε σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στα πλαίσια της διδακτικής ύλης, θεωρίας και πρακτικής, με βάσει τις τρέχουσες κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους οποίους συμπράττει το σωματείο και επιθυμούν στο μέλλον να υπαχθούν στην κατηγορία των πιστοποιημένων μελών, αφού εκπληρώσουν τις καθορισμένες από το Σωματείο προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Επίτιμα μέλη ανακυρήσσονται άτομα που έχουν σημαντική προσφορά στον χώρο του Σιάτσου.

Γιατί να γίνω μέλος;

Με τη συμμετοχή σου στην Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου :

  1. Γίνεσαι μέλος του επίσημου φορέα για την αναγνώριση και ανάπτυξη του Σιάτσου στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 2000 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής  Ομοσπονδίας  Σιάτσου  απο το 2003.
  2. Συνδέεσαι με την  κοινότητα του  Σιάτσου  με όλα τα οφέλη που αυτό προσφέρει , όπως : γνωριμία με συναδέλφους, επικοινωνία  και σύνδεση , ανταλλαγή απόψεων και υποστήριξη.
  3. Έχεις προτεραιότητα  συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια  επαγγελματικής επιμόρφωσης  με δασκάλους καταξιωμένους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  4. Έχεις τη δυνατότητα  συμμετοχής σε όλες τις δράσεις  που διοργανώνει  η ΕΛ.Ε.ΣΙ. με στόχο την ενδυνάμωση του επαγγελματικού σου ρόλου.

Πώς γίνομαι μέλος;

Για να γίνει κανείς μέλος, θα πρέπει:

α. να συμπληρώσει και να αποστείλει με email την αίτηση που θα βρει συνημμένη εδώ
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο info.shiatsu@gmail.com

β. να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή
(εγγραφή 15€, απλά μέλη 15€, δόκιμα μέλη 50€, πιστοποιημένα μέλη 60€)

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιόδου που διανύουμε, η ετήσια συνδρομή για το 2022 μειώνεται στο 30%
Δηλαδή για τα Δόκιμα μέλη θα είναι  35 € και για τα Πιστοποιημένα 40 €.

Οι συνδρομές κατατίθενται  στον ακόλουθο λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς 
Αρ. Λογ. 60 1414 6953 894
IBAN GR75 0171 0140 0060 1414 6953 894
Κάτοχος λογ. Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου ΕΛ.Ε.ΣΙ.

γ.  μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΛ.Ε.ΣΙ. στο τηλ. +30 210 8214844

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ

σε επιλεγμένα
προϊόντα & υπηρεσίες.

Δείτε αναλυτικά τα προνόμια των μελών εδώ.

Ελληνική Εταιρία Κινέζικης Ιατρικής
ITME Ltd.
Healing Touch
Bed and Sofa Futon
Βότανα Παιωνια
Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής
 Iyengar Yoga με την Κατερίνα Πυλαβά
Αντιγόνη Τσεγγελή