«Η Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου», μια Ευρωπαϊκή Διακρατική Έρευνα

//«Η Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου», μια Ευρωπαϊκή Διακρατική Έρευνα

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Εναλλακτικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες ως προς την αναγνώριση και την αποδοχή τους από τον ιατρικό κόσμο είναι η έλλειψη μεθοδολογικά αξιόπιστων ερευνών. Πράγματι ενώ έχουμε παρατηρήσει τα αποτελέσματα που έχουν οι διάφορες Συμπληρωματικές Μέθοδοι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συστηματική μελέτη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Μια προσπάθεια κάλυψης αυτού του κενού αποτελεί μια σημαντική έρευνα «H Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου» που έγινε από τον Καθηγητή Andrew Long και την ερευνητική του ομάδα του Πανεπιστημίου του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου (ESF).

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σιάτσου (European Shiatsu Federation – ESF) μέλη έχει τους Εθνικούς Συλλόγους Σιάτσου των Ευρωπαϊκών κρατών. Είναι μη κερδοσκοπική Ένωση με κύριο στόχο της την αναγνώριση του Σιάτσου και την προώθηση του νόμιμου δικαιώματος της άσκησής του σε όλη την Ευρώπη. Μέλος της είναι και η Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου, μη κερδοσκοπικό σωματείο για την αναγνώριση και προώθηση του Σιάτσου στην Ελλάδα.

Θεωρώντας την εμπεριστατωμένη έρευνα κεφαλαιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της ανεξαρτησίας όλων των επαγγελμάτων στον χώρο της Υγείας, η ESF αναζήτησε επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με το ποιος και γιατί κάνει Σιάτσου, τον τρόπο με τον οποίο το Σιάτσου προωθεί την υγεία και την ευεξία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Σιάτσου και τι μπορεί να προσφέρει ως συμπληρωματική αγωγή υγείας.

Τι είναι το Σιάτσου

Το Σιάτσου είναι μια ολιστική αγωγή υγείας που έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία και είναι επηρεασμένη από την Κινέζικη και Δυτική γνώση. Βασίζεται στις αρχές του βελονισμού, ωστόσο ο ασκών το Σιάτσου χρησιμοποιεί τα χέρια του για να εφαρμόσει πίεση σε διάφορα σημεία του σώματος του δεχόμενου την αγωγή. Το Σιάτσου χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση της ζωτικής ενέργειας στους μεσημβρινούς του σώματος, την διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, την συντήρηση της καλής υγείας και την πρόληψη της ασθένειας.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Σιάτσου

Ο ασκών το Σιάτσου κατ’ αρχάς ζητάει πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής του δεχόμενου την αγωγή. Η συνεδρία κατόπιν γίνεται με τον δεχόμενο ξαπλωμένο σε ένα μαλακό στρώμα στο πάτωμα και ντυμένο με φαρδιά άνετα ρούχα και συνήθως διαρκεί περίπου 60΄. Ο ασκών το Σιάτσου χρησιμοποιεί τις παλάμες του, τους αντίχειρές του ή τα δάχτυλα για να εφαρμόσει διάφορες τεχνικές (π.χ. πιέσεις, ήπιες διατάσεις ή περιστροφές), σε διάφορα σημεία του σώματος του δεχόμενου, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ροή της ζωτικής ενέργειας, γνωστή και ως «κι» ή «τσι». Μια συνεδρία Σιάτσου είναι βαθιά χαλαρωτική, ενεργοποιώντας την αυτοθεραπευτική ικανότητα που έχει κάθε οργανισμός.

Η Μεθοδολογία της Έρευνας

Για τις ανάγκες της έρευνας «Η Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου» εκπονήθηκε ένα πρωτότυπο ερευνητικό σχέδιο, που αποτελείτο από δύο φάσεις:

στην πρώτη φάση συγκεντρώθηκε σειρά συνεντεύξεων ανοικτού τύπου, για την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου κατάλληλου για την μελέτη του διερευνώμενου θέματος.

Στην δεύτερη φάση, τα ερωτηματολόγια αυτά συμπληρώθηκαν από δεχόμενους Σιάτσου σε τρία ευρωπαϊκά κράτη (Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία) προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του Σιάτσου.

Πώς Διενεργήθηκε η Μελέτη

Με διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία, συγκεντρώθηκε ένας αριθμός 848 ατόμων (από την Αυστρία, την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία) που δέχονταν Σιάτσου είτε για πρώτη φορά είτε συστηματικά, στα οποία ζητήθηκε να συμπληρώσουν 4 ερωτηματολόγια: το πρώτο αμέσως μετά την πρώτη συνεδρία της έρευνας, το δεύτερο 4-6 ημέρες αργότερα, το τρίτο 3 μήνες αργότερα και το τέταρτο 6 μήνες μετά την πρώτη συνεδρία. 633 από τα άτομα αυτά συμπλήρωσαν και τα τέσσερα ερωτηματολόγια.

Συμπεράσματα

Ποιός ζητάει Σιάτσου και γιατί;

Η έρευνα έδειξε πως το τυπικό προφίλ δεχόμενου το Σιάτσου είναι: γυναίκα, 40 ετών, εργαζόμενη, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Έχει ξανακάνει Σιάτσου στο παρελθόν και θα περιέγραφε την γενική κατάσταση της υγείας της ως «καλή» ή «πολύ καλή».

Στην ερώτηση για ποιόν λόγο επέλεξαν να κάνουν Σιάτσου το 39% έως το 59% (τα ποσοστά είναι διαφορετικά στις διάφορες χώρες) των ερωτηθέντων απάντησαν «για συντήρηση της υγείας τους». Άλλες απαντήσεις ήταν:

Για φροντίδα προς τον εαυτό τους
Για προσωπική ανάπτυξη
Λόγω μυοσκελετικών προβλημάτων
Για χαλάρωση και ανακούφιση από την ένταση και το στρες
Λόγω έλλειψης ενέργειας και συνεχούς κόπωσης
Λόγω προβλημάτων στην πέψη, την αναπνοή ή την αρτηριακή πίεση
Λόγω προβλημάτων περιόδου
Για συναισθηματική υποστήριξη
Για τη μείωση της χρήσης συμβατικών φαρμάκων
Σε τι βοήθησε το Σιάτσου;

Στην έρευνα «Η Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου» ένα από τα κύρια συμπεράσματα είναι:

Το Σιάτσου μπορεί να βοηθήσει ώστε οι δεχόμενοι να νιώθουν πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί και μπορεί, επίσης, να βοηθήσει στην βελτίωση πολλών ενοχλήσεων.

Ένα ποσοστό μεταξύ 89% και 96% των ερωτηθέντων στην έρευνα ένιωθαν πιο ήρεμοι και πιο χαλαροί μετά το Σιάτσου. Άτομα που δέχονταν Σιάτσου είτε για πρώτη φορά είτε συστηματικά ένιωσαν «μεγαλύτερη ευκινησία», «μεγαλύτερη ενεργητικότητα», «πιο ισορροπημένα» ή «πιο ικανά να αντεπεξέλθουν στις καταστάσεις». Περίπου το 54% από τα άτομα που συστηματικά δέχονται Σιάτσου δήλωσαν ότι κοιμούνται καλύτερα.

Πολύ καλή ήταν και η επίδραση του Σιάτσου σε συγκεκριμένες ενοχλήσεις και συμπτώματα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μέχρι το τέλος της εξάμηνης περιόδου που διήρκεσε η έρευνα.

Η ένταση και το στρες, τα μυοσκελετικά προβλήματα και οι πόνοι, η χαμηλή ενέργεια και η κόπωση ήταν εκείνα που βελτιώθηκαν περισσότερο με το Σιάτσου. Βελτίωση παρουσιάστηκε, επίσης, σε πεπτικά και αναπνευστικά προβλήματα, πόνους περιόδου και άλλα.

Το 84% ως 87% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι η συμβολή του Σιάτσου ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Περισσότερο από το 90% ατόμων που συστηματικά δέχονταν Σιάτσου δήλωσαν πως το Σιάτσου τους βοήθησε στη διατήρηση της υγείας τους.

Άτομα που δέχονταν Σιάτσου είτε για πρώτη φορά είτε συστηματικά απέκτησαν μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση και ένιωσαν περισσότερο σε επαφή με τα συναισθήματα τους.

Μπορεί το Σιάτσου να βοηθήσει στην αλλαγή του τρόπου ζωής;

Η έρευνα δείχνει ότι στην Αυστρία, την Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία, ένα ποσοστό μεταξύ του 73% και του 80% των δεχόμενων ανέφεραν πως έκαναν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, αποδίδοντάς τες στο Σιάτσου.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν πως το Σιάτσου τους βοήθησε να βρουν χρόνο για να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν, να ασκηθούν περισσότερο και να βελτιώσουν τη διατροφή τους. Το 43%-64% από αυτούς που πήραν μέρος στην έρευνα ξεκίνησαν σωματική άσκηση.

Στο τέλος της έρευνας, το 16%-22% των ερωτηθέντων είχαν περιορίσει την κατανάλωση φαρμάκων (ας σημειωθεί ότι το Σιάτσου μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα με συμβατικές θεραπευτικές αγωγές).

Ανταποκρίνεται το Σιάτσου στις προσδοκίες των δεχομένων;

Και στις τρεις προαναφερθείσες χώρες, το 88-97% των ερωτηθέντων ένιωσαν ότι το Σιάτσου ανταποκρίθηκε ή και ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαν. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως χρειάζεται λίγος χρόνος ώστε να προσαρμοστεί κανείς στο να δέχεται Σιάτσου, ωστόσο, το 74-92% των ατόμων, που δέχονταν Σιάτσου είτε για πρώτη φορά είτε συστηματικά, σε Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία, στο τέλος της έρευνας ήταν πλήρως ικανοποιημένοι από την εμπειρία τους στο Σιάτσου.

Ευρύτερα συμπεράσματα από την έρευνα

Πολλά από τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν πως το Σιάτσου μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της ατομικής αλλά και της δημόσιας υγείας. Το Σιάτσου βοήθησε τους δεχόμενους να εκπαιδευτούν σχετικά με την υγεία τους και βοήθησε στην αντιμετώπιση ενός αριθμού ενοχλήσεων. Έτσι, το Σιάτσου μπορεί να συμβάλλει:

στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας
στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας
στην αύξηση της συνειδητότητας σχετικά με την υγεία
στη μείωση της κατανάλωσης φαρμάκων
στην υποστήριξη αλλαγών στη διατροφή και την άσκηση προς έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής
στη βελτίωση συμπτωμάτων που οφείλονται στο στρες, την ένταση, σε μυοσκελετικά προβλήματα κ.α.
Βιβλιογραφικές πληροφορίες για την έρευνα:

Η Τελική Αναφορά της Έρευνας «Η Εμπειρία και τα Αποτελέσματα του Σιάτσου» και η επίσημη περίληψη της Τελικής Αναφοράς (στα Αγγλικά) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου (European Shiatsu Federation):

2018-04-13T09:57:45+00:00