shiatsu in hospitals

/Tag:shiatsu in hospitals

Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez

2019-02-25T14:52:59+00:00

Συνέντευξη της Αντιγόνης Τσεγγελή (Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) με τον Diego Sanchez στο Ευρωπαικό Συνέδριο Σιάτσου της Βιέννης (2017) [...]

Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez 2019-02-25T14:52:59+00:00