Μόνο για πιστοποιημένα μέλη

/Μόνο για πιστοποιημένα μέλη

Χώρος ενημέρωσης πιστοποιημένων μελών της ΕΛ.Ε.ΣΙ.

The human potential | by Pauline Sasaki

2018-02-05T11:00:24+00:00

Το DVD της Pauline Sasaki "Human Potential" αναρτάται μόνο για να τιμηθεί και να γνωστοποιηθεί ευρέως το έργο της μεγάλης δασκάλας του Σιάτσου, και δεν εμπλέκει καμία εκμετάλλευση. Για τη συγκεκριμένη χρήση του από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου έχει ζητηθεί η ά [...]

The human potential | by Pauline Sasaki 2018-02-05T11:00:24+00:00

Κατάλογος Δόκιμων Μελών EΛ.Ε.ΣΙ.

2021-08-10T07:20:51+00:00

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΑΤΣΟΥ (ΕΛ.Ε.ΣΙ.) Sedalska Agnieska Joanna - agnieszkajoanna@gmail.com Αλεξανδράκη Ευαγγελία - evaggeliaal@hotmail.com Αναγνώστου Έλλη - elli.anagnostou@gmail.com Γάβρης Εμμανουήλ - gavris07@hotmail.com Γιαπιντζάκη Άννα - an [...]

Κατάλογος Δόκιμων Μελών EΛ.Ε.ΣΙ. 2021-08-10T07:20:51+00:00

Κατάλογος Πιστοποιημένων Μελών από την ΕΛ.Ε.ΣΙ.

2021-07-07T17:34:19+00:00

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΑΤΣΟΥ (ΕΛ.Ε.ΣΙ.) Bernardotti Marina - alikaki82@gmail.com De Col Elena - shiatsu.elena@gmail.com Grimseth Ane - anegrimseth@yahoo.com Soubeyrand-Παυλίδου Maria-Helene - mahsoubeyrand@yahoo.fr Αγγελούδη Ελένη - elag [...]

Κατάλογος Πιστοποιημένων Μελών από την ΕΛ.Ε.ΣΙ. 2021-07-07T17:34:19+00:00