σιάτσου στα νοσοκομεία

/Tag:σιάτσου στα νοσοκομεία

Το Σιάτσου στα Νοσοκομεία | Συνέντευξη με την Gabriella Poli

2019-02-25T16:37:47+00:00

Συνέντευξη της Αντιγόνης Τσεγγελή (Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) με την Gabriella Poli στο Ευρωπαικό Συνέδριο Σιάτσου της Βιέννης (2017) [...]

Το Σιάτσου στα Νοσοκομεία | Συνέντευξη με την Gabriella Poli 2019-02-25T16:37:47+00:00

Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez

2019-02-25T14:52:59+00:00

Συνέντευξη της Αντιγόνης Τσεγγελή (Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) με τον Diego Sanchez στο Ευρωπαικό Συνέδριο Σιάτσου της Βιέννης (2017) [...]

Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez 2019-02-25T14:52:59+00:00