Συνέδρειο περιοχικής αναισθησίας

/Tag:Συνέδρειο περιοχικής αναισθησίας

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2012

2017-09-16T17:43:29+00:00

Μεσσηνία, Ναυαρίνο 2012 Και σ’ αυτό το Συνέδριο το Σιάτσου παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των Ελεύθερων Ανακοινώσεων και σε Κλινικό Φροντιστήριο. Η παρακάτω περίληψη της Ελεύθερης Ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΙΑΤ [...]

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2012 2017-09-16T17:43:29+00:00

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2011

2017-09-16T17:42:13+00:00

Κρήτη, Ελούντα, 2011 Στο Συνέδριο αυτό έγινε παρουσίαση του Σιάτσου στο πλαίσιο των Ελεύθερων Ανακοινώσεων αλλά και σε Κλινικό Φροντιστήριο. Στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου δημοσιεύτηκε η παρακάτω περίληψη της Ελεύθερης Ανακοίνωσης: ΤΟ ΣΙΑΤΣΟΥ, ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜ [...]

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2011 2017-09-16T17:42:13+00:00

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2008

2021-05-25T14:44:06+00:00

Κύπρος, Λευκωσία 2008 Στο Συνέδριο αυτό το Σιάτσου παρουσιάστηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας με το γενικό θέμα: «Χρόνιος πόνος: Τι άλλο εκτός από Φάρμακα;» Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙ [...]

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής | 2008 2021-05-25T14:44:06+00:00