Μάρα Παπαθανασίου | Mara Papathanasiou

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
τηλ. 6977 27 13 03

email: marapapathanasiou429@gmail.com
social media: facebook

Περιοχή: Θησείο

Πιστοποιημένο μέλος της ΕΛΕΣΙ και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής. Έχει διατελέσει Ταμίας της ΕΛΕΣΙ (2013-2014).

Αρχιτέκτονας Μηχ. (ΑΠΘ, ΕΜΠ) & δασκάλα Γιόγκα (μέθοδος Hatha-Yoga- Bien Tempere, Εύα Ρούσπωλ). Μητέρα 2 παιδιών, εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

3ετής επαγγελματική εκπαίδευση  (Ζεν Σιάτσου NHS ) με την Ane Grimseth (2010).

Μετεκπαίδευση με καταξιωμένους δασκάλους του Σιάτσου (Clifford Andrews, Μαριάννα Λαζανά, Pauline Sasaki, Master Ohashi, Nick Pole, Carola Beresfort- Cook, Gabriella Poli, Diego Sanchez, Tamsin Grainger, Alice Wheildon).

Παρακολουθεί επιμορφωτικές συναντήσεις στο Process Work  Hub (Δουλειά με Προσανατολισμό στη Διεργασία).

Εποπτεία ανά περιόδους με Clifford Andrews, Μαριάννα Λαζανά, Tamsin Greinger,. Στηρίζει μέσω εποπτείας  Ασκούντες το Σιάτσου.

Μαζί με την Παναγιώτα Πολυχρόνη- Giannino συντονίζει το Εργαστήριο «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ» για επαγγελματίες ασκούντες/ασκούσες το Σιάτσου. Μια από τους συν- δημιουργούς του Προγράμματος: «Υποστήριξη για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ασκούντων το Σιάτσου» στην Ελλάδα.