Το Σιάτσου στην Ελλάδα: Προφίλ Ασκούντων και Θέματα Πρακτικής / της Κυριακής Φραντζή

//Το Σιάτσου στην Ελλάδα: Προφίλ Ασκούντων και Θέματα Πρακτικής / της Κυριακής Φραντζή

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ασκούντων το Σιάτσου στην Ελλάδα σήμερα; Με ποιους τρόπους ασκούν και προωθούν την πρακτική τους; Για ποιους λόγους επιδιώκει κανείς κατά τη γνώμη τους μια συνεδρία Σιάτσου, και ποιες είναι συνήθως οι εφαρμογές του; Το άρθρο παρουσιάζει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μέσω των ευρημάτων πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στα μέλη της ΕΛ.Ε.ΣΙ. στις αρχές του 2019. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χαρακτηριστικός τύπος ασκούντα έχει εκπαίδευση και επιμόρφωση στο Ζεν Σιάτσου και παράλληλη κατάρτιση σε ποικίλες εναλλακτικές αγωγές υγείας. Εργάζεται σε αστικό περιβάλλον και προσφέρει  τις υπηρεσίες του σε άτομα πανεπιστημιακής μόρφωσης με εισόδημα από μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα.

Δείτε την έρευνα εδώ.

H παρουσιάση έγινε στην 1η Διημερίδα Σιάτσου που διοργάνωσε η ΕΛ.Ε.ΣΙ. τον Ιανουάριο του 2019.

Η Κυριακή Φραντζή είναι Πιστοποιημένο Mέλος ΕΛ.Ε.ΣΙ., PhD στην Ιστορία της Εκπαίδευσης
frantzkyr@hotmail.com

 

2019-07-19T06:06:12+00:00