Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση / 16 Μαρτίου 2019

//Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση / 16 Μαρτίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου (ΕΛ.Ε.ΣΙ.) καλεί τα μέλη της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και τα άρθρα του καταστατικού του σωματείου.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 15.00 στο Ξενοδοχείο Philippos
Μητσαίων 3, περιοχή Ακρόπολη, Αθήνα.

 

 

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Σ. – Προγραμματισμός – Δράση
  2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018
  3. Απαλλαγή από ευθύνη μελών Δ.Σ. και Ελεγκτικής επιτροπής για το 2018
  4. Διεξαγωγή Εκλογών νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 3μελών Επιτροπών: Πιστοποίησης Μελών, Κώδικα Δεοντολογίας και Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Διάφορα θέματα

 

Στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Πιστοποιημένα και ταμειακώς εντάξει μέλη. Τα Δόκιμα και τα Απλά μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση χωρίς η συμμετοχή τους να μετράει στην απαρτία και χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Αν κάποιο από τα Πιστοποιημένα μέλη δεν μπορεί να παρίσταται, παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσει γραπτά ένα από τα Πιστοποιημένα μέλη που πρόκειται να παραστούν. (Σύμφωνα με το Καταστατικό, κάθε παριστάμενο Πιστοποιημένο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι 2 απόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη, με γραπτή εξουσιοδότησή τους. Παρακαλούμε συνεννοηθείτε με το Πιστοποιημένο μέλος που θέλετε να σας εκπροσωπήσει, για να μην υπερβεί τις δύο εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να δεχτεί, και θυμηθείτε να πληρώσετε  την συνδρομή σας. Την εξουσιοδότηση θα την βρείτε στο συνημμένο αρχείο.).

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου  2019 χωρίς άλλη ειδοποίηση την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Πριν από την Γενική Συνέλευση θα πρέπει να γίνει ταμειακή τακτοποίηση των μελών για το 2019. Για τα Πιστοποιημένα μέλη η συνδρομή είναι 50.00 €, για τα Δόκιμα είναι 45.00 € και για τα Απλά 15.00 €.

 

Όπως γνωρίζετε, από το ποσόν της συνδρομής των Πιστοποιημένων και των Δόκιμων μελών, 15.00 € δίνονται στην European Shiatsu Federation, στην οποία η ΕΛ.Ε ΣΙ. είναι τακτικό μέλος.

 

Καλή αντάμωση.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

 

Αντιγόνη Τσεγγελή,

Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΣΙ.                             

2019-01-29T13:43:44+00:00