Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου (ΕΛ.Ε.ΣΙ.) καλεί τα μέλη της σε Τακτική απολογιστική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14,15,16,17 και 25 του καταστατικού.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:00π.μ. στο Rabbit Hole, Λέκκα 10, περιοχή Σύνταγμα.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019
  3. Διάφορα θέματα (θα ανακοινωθούν σύντομα)

 

Στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 13, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Πιστοποιημένα και ταμειακώς εντάξει μέλη. Τα Δόκιμα και τα Απλά μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση χωρίς η συμμετοχή τους να μετράει στην απαρτία και χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αν κάποιο από τα Πιστοποιημένα μέλη δεν μπορεί να παρίσταται, παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσει γραπτά ένα από τα Πιστοποιημένα μέλη που πρόκειται να παραστούν. (Σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 11, κάθε παριστάμενο Πιστοποιημένο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι 2 απόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη, με γραπτή εξουσιοδότησή τους. Παρακαλούμε συνεννοηθείτε με το Πιστοποιημένο μέλος που θέλετε να σας εκπροσωπήσει, για να μην υπερβεί τις δύο εξουσιοδοτήσεις που μπορεί να δεχτεί, και θυμηθείτε να πληρώσετε  την συνδρομή σας. Την εξουσιοδότηση θα την βρείτε εδώ).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 χωρίς άλλη ειδοποίηση την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Πριν από την Γενική Συνέλευση θα γίνει ταμειακή τακτοποίηση των μελών για το 2019. Για τα Πιστοποιημένα μέλη η συνδρομή είναι 50.00 €, για τα Δόκιμα είναι 45.00 € και για τα Απλά 15.00 €.

Όπως γνωρίζετε, από το ποσόν της συνδρομής των Πιστοποιημένων και των Δόκιμων μελών,15.00 € δίνονται στην European Shiatsu Federation, στην οποία η ΕΛ.Ε ΣΙ. είναι τακτικό μέλος.

Καλή αντάμωση.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Πρόεδρος

Αντιγόνη Τσεγγελή