“Σιάτσου και Μετατραυματικά Σύνδρομα” του Paul Lundberg

//“Σιάτσου και Μετατραυματικά Σύνδρομα” του Paul Lundberg

Το άρθρο του Paul Lundberg “Shiatsu and Post-Trauma Syndromes” – “Σιάτσου και Μετατραυματικά Σύνδρομα” από το Hara Journal  στη σελίδα 27

Αναγνώριση και Διαχείριση του Χρόνιου ή Λανθάνοντος Νευρικού
Κλονισμού (Σοκ) στην Κλινική Πρακτική
του Paul Lundberg
Στις μέρες μας, καθώς προχωράμε στον 21ο αιώνα, οι πολιτισμένες κοινωνίες δείχνουν
πιο κατάλληλες και πιο ικανές να ανταποκριθούν με ευαισθησία και επιδεξιότητα σε
τραυματικά και σοκαριστικά (συγκλονιστικά) γεγονότα, είτε αυτά αφορούν ένα άτομο,
μια μικρή ομάδα ανθρώπων, μεγαλύτερες κοινότητες ή ακόμη και το σύνολο της
κοινωνίας.

Νομίζω πως η παραπάνω δήλωση μπορεί μεν να υποστηριχθεί με ασφάλεια –δεδομένης
της προόδου που έχει επιτευχθεί στα πεδία της ιατρικής, της ψυχολογίας, της
κοινωνιολογίας αλλά και της γενικότερης βελτίωσης στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές
υπηρεσίες και το επίπεδο κοινωνικής συνείδησης, στο πέρασμα από τον προηγούμενο σε
αυτόν τον αιώνα- αλλά όχι δίχως αρκετό δισταγμό. Οι φυσικές καταστροφές εξακολουθούν
να είναι συχνές και οι ανθρώπινες τραγωδίες να επαναλαμβάνονται. Και σήμερα, λοιπόν,
όπως πάντα, το σοκ παραμένει ενδημικό μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία.

Μετάφραση:  Γιάννης Βραδέλης vvaalis@yahoo.gr
(πιστοποιημένο μέλος ΕΛ.Ε.ΣΙ. )

Δείτε όλο το άρθρο εδώ

2018-12-07T16:40:38+00:00