«Ακολουθώντας την Θέληση» Δουλεύοντας με τους Shao Yin και Tai Yang μεσημβρινούς του Bill Palmer

//«Ακολουθώντας την Θέληση» Δουλεύοντας με τους Shao Yin και Tai Yang μεσημβρινούς του Bill Palmer

“Ακολουθώντας την Θέληση
Δουλεύοντας με τους  Shao Yin και  Tai Yang μεσημβρινούς” 

Στο Shen Nong Ben Cao Jing, ένα από τα αρχαιότερα Κινέζικα ιατρικά κείμενα, αναφέρεται ότι το υψηλότερο επίπεδο θεραπείας είναι η βοήθεια προς ένα άτομο για την εκπλήρωση του σκοπού της ζωής του (Ming) και την ανάπτυξη της αληθινής του φύσης (Xing). Για τους συγγραφείς αυτών των κειμένων, αυτό ήταν  σημαντικότερο  από την θεραπεία των ασθενειών. Ποιο το νόημα του να θεραπευτεί κάποιος αν έχει χάσει τον σκοπό της ζωής του?

Η Κινέζικη λέξη ‘Ming’(命) σημαίνει σκοπός ή πεπρωμένο, όμως το ιδεόγραμμα απεικονίζει ‘οδηγίες που δίδονται κατά την έναρξη ενός ταξιδιού’. Θεωρώ ότι το Ming είναι τα πνευματικά μας γονίδια τα οποία περικλείουν το δυναμικό για την ανάπτυξη που θα ξετυλιχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Η λέξη ‘Xing’ (性) μεταφράζεται ως η φύση ενός ατόμου. Κυριολεκτικά το ιδεόγραμμα σημαίνει  ‘καρδιά-ζωή’. Έτσι το Ming  είναι ο σκοπός του ταξιδιού της ζωής μας και το Xing είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το ταξίδι.

 

Μετάφραση: Μαρία Κόκορη ellomida@gmail.com
(πιστοποιημένο μέλος ΕΛ.Ε.ΣΙ. )

Δείτε όλο το άρθρο εδώ

2019-03-14T13:04:13+00:00