Μήνας ενημέρωσης για το Σιάτσου | Οκτώβριος 2018

//Μήνας ενημέρωσης για το Σιάτσου | Οκτώβριος 2018

Μήνας Ενημέρωσης και Διάδοσης του Σιάτσου.
Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Ρεκλείτη για την δημιουργία του βίντεο και τον Ιπποκράτη.

2019-02-25T16:14:46+00:00