Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez

//Σιάτσου στα νοσοκομεία | Συνέντευξη με τον Diego Sanchez

Συνέντευξη της Αντιγόνης Τσεγγελή (Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) με τον Diego Sanchez στο Ευρωπαικό Συνέδριο Σιάτσου της Βιέννης (2017)

2019-02-25T14:52:59+00:00