Συνέντευξη με την Carola Beresford-Cooke

//Συνέντευξη με την Carola Beresford-Cooke

Η συνέντευξη της Carola Beresford-Cooke στο Body in Balance, στη διάρκεια του κύκλου διαλέξεων που έδωσε στην Αθήνα, Οκτώβριος 2016.

2019-02-25T15:43:25+00:00