ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2020-01-17T11:59:26+00:00

Δείτε ποιος ασκεί το Σιάτσου στην περιοχή σας

ΒΗΜΑ 1

Κάνετε ΖΟΟΜ ΙΝ και σύρατε τον χάρτη για να εντοπίσετε την περιοχή σας (χρησιμοποιώντας τα σύμβολα +,- κάτω αριστερά ή τη ροδέλα και το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας).

ΒΗΜΑ 2

Κάνετε αριστερό κλικ στις τοποθετημένες πινέζες για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των ασκούντων σιάτσου στην περιοχή σας.