Το Σιάτσου στα Νοσοκομεία | Συνέντευξη με την Gabriella Poli

//Το Σιάτσου στα Νοσοκομεία | Συνέντευξη με την Gabriella Poli

Συνέντευξη της Αντιγόνης Τσεγγελή (Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΙ.) με την Gabriella Poli στο Ευρωπαικό Συνέδριο Σιάτσου της Βιέννης (2017)

2019-02-25T16:37:47+00:00