Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση / 16 Μαρτίου 2019

//Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση / 16 Μαρτίου 2019

Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στις 15:00

στο ξενοδοχείο «PHILIPPOS»

Μητσαίων 3, Περιοχή Ακρόπολη, Αθήνα

2018-12-07T11:15:23+00:00