Επιμορφωτικός Κύκλος Διαλέξεων: «Ο Ρόλος του Τριπλού Θερμαστή στο στοιχείο της Φωτιάς και στη συναισθηματική εμπειρία» / 26-27 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

//Επιμορφωτικός Κύκλος Διαλέξεων: «Ο Ρόλος του Τριπλού Θερμαστή στο στοιχείο της Φωτιάς και στη συναισθηματική εμπειρία» / 26-27 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα

Συνάντηση με την Carola Beresford-Cooke, MRSS(T).

Επιμορφωτικός Κύκλος Διαλέξεων: «Ο Ρόλος του Τριπλού Θερμαστή στο στοιχείο της Φωτιάς και στη συναισθηματική εμπειρία» / 26-27 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα.

Εισαγωγή στην έννοια του Τριπλού Θερμαστή, τη θέση του στο στοιχείο της Φωτιάς, την ιστορία  της ερμηνείας του στη θεωρία του Κινεζικού, του  Ιαπωνικού και του Ζεν Σιάτσου. Συζήτηση της πιθανότητας να σχετίζεται ο Τριπλός Θερμαστής με τον συνδετικό ιστό.

Στόχοι του Μαθήματος:

 • Κατανόηση του εύρους και της έκτασης του θέματος του Τριπλού Θερμαστή και της θέσης του στην ιστορία της Ασιατικής Ιατρικής.
 • Κατανόηση της ανάγκης των οριζόντιων διαιρέσεων στη σωληνωτή ανατομία του σώματος.  Βίωση των διαφορετικών ιδιοτήτων του Κι στους Τρεις Θερμαστές.
 • Οι Τρεις Θερμαστές στη Συναισθηματική Εμπειρία.
 • Σύνδεση των λειτουργιών του μεσημβρινού εντός κάθε Θερμαστή με διαφορετικές συναισθηματικές εμπειρίες και προσοχή στο πώς αυτές θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές σε μια συνεδρία Σιάτσου.
 • Να μάθουμε πώς να υποψιαζόμαστε μια σφιγμένη ή μπλοκαρισμένη δίοδο μεταξύ των  Θερμαστών (π.χ. διάφραγμα, πυελικό έδαφος, μύες στον λαιμό): διερεύνηση τρόπων απελευθέρωσής τους όταν είναι επιτρεπτό.
 • Παρουσίαση της πιθανότητας να ενθαρρύνεται η συναισθηματική γαλήνη συνδεόμενοι με τις ποιότητες του  Παγκόσμιου  Κι διαμέσου του δότη.
 • Ανακεφαλαίωση της εμπειρίας των συμμετεχόντων στη διάλεξη μέχρι τώρα, σχόλια, επίλυση αποριών/ζητημάτων.
 • Επιστροφή στην ομαδική εργασία, σύνδεση με το προσωπικό Κι και επαναφορά στη συγκέντρωση της διάλεξης.
 • Κατανόηση της λειτουργίας του Κυβερνητικού Αγγείου μέσω της εμβρυολογίας, διερεύνηση ενός πιθανού μοντέλου σχέσης μεταξύ των Κινεζικών και των Ινδικών συστημάτων το οποίο συσχετίζει τους Μεσημβρινούς και τα Τσάκρα, επισήμανση πώς ο Τριπλός Θερμαστής ταιριάζει σ’αυτό το μοντέλο.
 • Κατανόηση πώς η “ενεργειακή ιατρική” και όλες οι τεχνικές Σιάτσου μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μέθοδος για να συνδέονται το σώμα (που διατηρείται ενιαίο χάρη στον συνδετικό ιστό) και τα συναισθήματα σε ένα ενεργειακό σύνολο. Ο ρόλος του δότη Σιάτσου στη δημιουργία μιας  ασφαλούς και διασταλτικής ενεργειακής περιοχής στην οποία ο δέκτης έχει την ευκαιρία να δει τον εαυτό του με νέο μάτι.
 • Αναγνώριση της αυτοπροστατευτικής λειτουργίας ως βασικής για όλες  τις μορφές ζωής, επισήμανση του πώς δουλεύει ως σύνολο μέσω του συνδετικού ιστού, διερεύνηση στην πράξη της λειτουργίας της “δυνατότητας συστολής”.
 • Ένταξη των ατομικών εμπειριών σε μια ενιαία κατανόηση του υλικού που καλύφθηκε.
 • Συσχετισμός και πάλι του Τριπλού Θερμαστή και του Περικαρδίου με το στοιχείο της Φωτιάς και την κίνηση της » διαστολής»  ως αντίβαρο στη συστολή: αναγνώριση της αναντικατάστατης φύσης και των δύο.
 • Σκέψεις και συμπεράσματα για το υλικό που καλύφθηκε.
 • Συζήτηση των αναγκών του ατόμου για προστασία, διαστολή και χαλάρωση του Κι διαφορετικών περιοχών του σώματος: μια συνεδρία που σέβεται τα όρια και αποκαθιστά όσο το δυνατό περισσότερη ροή μπορεί να επιτρέψει το άτομο.
26 & 27 Οκτωβρίου 2019

Ωρα 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Aikido Dojo Λένορμαν 114, 5ος Όροφος, Αθήνα


For English press here.

2019-06-16T16:08:48+00:00